รถยนต์, รถจักรยานยนต์

เกี่ยวกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เราทำการจัดอันดับ แนะนำสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับรุ่นของรถยนต์และรถจักรยานยนต์, อุปกรณ์ และอื่น ๆ

ส.ค. 2020 - Nulek - 2
ด้วยจำนวนรถที่มีมากขึ้น อุบัติเหตุก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวเช่นกัน สิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งการเสียเวลา เสียทรัพย์ ยามต้องเคลมประกันและไกล่เกลี่ยคดี กรณีหนักกว่านั้นอาจถึงขั้นถูกดำเนินคดีและถูกจำคุก เป็นความเสี่ยงที่ใครก็ไม่อยากให้เกิดกับตัวเองทั้งนั้น ยิ่งการไม่มีหลักฐาน อาจทำให้คนถูกกลายเป็นผิดขึ้นมาก็ได้